MEŞİM

Benli kimse

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • European Vision University — Universiteti i Vizionit Evropian është bartës i licencuar i arsimit të lartë sipas vendimit të MASHT Ministrisë së Arsimit Shkencave dhe Teknologjisë nga 9 maji i vitit 2007 dhe ka selinë në Pejë.The European Vision University is established as… …   Wikipedia

  • Liste De Films Albanais — Sommaire 1 Filmographie 1.1 1950 1959 1.2 1960 1969 1.3 1970 1979 1.4 1980 1989 …   Wikipédia en Français

  • Liste de films albanais — Sommaire 1 Filmographie 1.1 1950 1959 1.2 1960 1969 1.3 1970 1979 1.4 1980 1989 …   Wikipédia en Français

  • kaugė — 1 kaugė sf. (1) J, LVII172, Lks, kaũgė (2) 1. didelis javų ar šiaudų kūgis, stirta: Javus dėti į kaugę reikia mokėti Krp. Skubykit vežti, kad greičiau užbaigtumėt kaugę, o pradės lyti! Pkr. Suvarykit tą naują kaugę į daržinę Škn. Iškūlę šiaudus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiaulinyčia — ×kiaulinyčia (hibr.) sf. (1); N, CII520 kiaulių tvartas, kiaulidė: Ryt mėšim kiaulinyčias Mrj. Čia palikai seklyčią, te rasi kiaulinyčią JV613. ^ Jūsų gryčia kaip kiaulinyčia Ut …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lapė — lãpė sf. (2) 1. SD133, R, K zool. plėšrus šunų šeimos žvėrelis (Vulpes): Tėvas miške lãpę nušovė Rm. Kur čiuoži by lãpė par javus! J. Trinas it lãpė nusususi Ggr. Čiužino lapẽlė per tiltą rugelių mieželių lankyti Pn. Vai kur buvai, laputaite …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lenteris — 1 ×lenteris sm. (1) žr. lenterė: Šiandien mėšim, sudėk lenterius Krk. Išimk lenterį – per šoną bus geriau mėšlas išverst Sml. Šonais lenteriai, iš lentų padaryti Pn. Padaryk lenteriukùs – mėšlavežtis nebetoli Rd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamatinis — 1 pamatìnis sm. (2) 1. Pln, Užv, Ktk, Mlt, Alk pirmutinis, apatinis sienos rąstas, dedamas ant pamato: Jau pamatiniùs sunėrė ir aplaistė (vaišino pradėjusius namo statybą) Ds. Pamatiniùs reik pasmaluoti – par juos nepareis drėgmė į sienas Kv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suterioti — ×suterioti tr. 1. sudraskyti: Mes juos (svotus) mesim už tvoros, tegul šunes suteriõs (d.) Plv. 2. A1885,397, KŽ, Bdr sumušti: Suteriojo vyrą mano, t. y. sumušė J. Tą pačią sumuša, suterio[ja], ateita mėlena Pln. 3. Krok sunkiai sunešioti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vytuškos — ×vytùškos (hibr.) sf. pl. (2) Rtr, Žl, Grš, Šmk žr. vytuvai: 1. M, FrnW, Rmš, Kvr Vytùškos panašiai kaip taburetės kojos: vidury kuolelis, i suki Antr. Šeivas trinant vytùškos labai smarkiai sukasi Pžrl. Atnešk vytuškas, reikia šeivas sukt Čk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.